05
Th5

Bài Hướng dẫn cho các bạn lớp ZBrush for Game

Bài hướng dẫn trực tiếp trên lớp của giảng viên tại D’sculpt Studio dành cho các bạn lớp Zbrush for Game.
Nhân vật: Darius League of Legends – Fanart

( Xem thông tin chi tiết khóa học zbrush tại đây)