20
Th3

Bài test năng khiếu của lớp Zbr_K05.2019

Tất cả các học viên khi tham gia khóa học Zbrush for game & 3D printing tại D’sculpt Studio, sau bài học công cụ các bạn sẽ làm bài test năng khiếu và cảm nhận hình họa, từ bài test này giảng viên sẽ chia nhóm và điều chỉnh giáo trình để phù hợp với trình độ của từng học viên. Cùng xem sản phẩm của các bạn học viên khóa Zbr_K05 – 2019 nhé.

( Xem thông tin chi tiết khóa học zbrush tại đây)