02
Th5

Con Nghê – Bài tập cuối khóa của học viên Phùng Quốc Đại khóa Zbrush for 3D printing_K02.18

Khóa học Zbrush phục vụ làm file cho 3D printing tại D’sculpt Studio là khóa học thực tiễn nhất. Các bạn học viên hầu hết đều là người đang...

Read More