02
Th5

Radiant Wukong LOL Fanart_Bài tập cuối khóa lớp Zbr_K02.18

Cuối khóa học zbrush cùng art director Dương Văn Điệp, các học viên của D’sculpt Studio được tự chọn một nhân vật game yêu thích để làm bài cuối...

Read More