TUTORIALS BY DSCULPT STUDIO

Đây là những hướng dẫn quá trình hoàn thành một mô hình 3D cho game, film mà chúng tôi thực hiện nhằm giúp các bạn học viên có cái nhìn tổng quan và đúng hơn về 3D modeling, texturing…
Cảm ơn và xin vui lòng liên hệ để được studio tư vấn, trả lời những thắc mắc của các bạn.
” Founder & Art Director Diep Duong Van “

OUTSTANDING STUDENTS

Hình ảnh những bạn học viên xuất sắc đã vào làm tại các studio 3D sau khi kết thúc khóa học tại studio